epomea.gr epomea.gr epomea.gr epomea.gr

Θέλετε να γίνετε Εθελοντές…

Θέλετε να γίνετε Εθελοντές…

 

Οδηγίες προς πολίτες που επιθυμούν να ασχοληθούν εθελοντικά με την Πυρόσβεση, Δασοπυρόσβεση ή Διάσωση
Υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες εθελοντισμού για όσες & όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργά.
Τις παραθέτω παρακάτω :

 

 

 • epomea1Εθελοντής Πυρασφάλειας – Δασοπροστασίας
  Νοείται ο/η πολίτης που εμπλέκεται στην προστασία της χλωρίδας και της πανίδας, την προστασία των δασών από ρίψη μπαζών, παράνομη υλοτομία, πυρκαγιές, εμπρησμούς κ.α. και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις αναδασώσεις , καθαρισμούς των δασών που ανήκει ή μη. Κάνει επόπτευση της περιοχής απο το πυροφυλάκιο του που προσέχει για δασικές πυρκαγιές ή άλλους κινδύνους και ειδοποιεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω της ομάδας του ή άμεσα. Είναι τα μάτια των εθελοντών που κάνουν καταστολή, καθώς ο ρόλος του είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς το 60% των πυρκαγιών δίδονται απο τους πυροφύλακες δασοπροστασίας. Εξοπλισμός τους είναι ένα μπουκάλι νερό, ασύρματος, κυάλια, τηλέφωνο και άλλος παρελκόμενος ειδικός εξοπλισμός.

 

 • epomea2Εθελοντής Δασοπυροσβέστης
  Νοείται ο/η πολίτης που εμπλέκεται στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών άμεσα και έχει ως κύριο ρόλο αυτόν της καταστολής στις δασικές πυρκαγιές χωρίς να παραμελεί βεβαίως και τα καθήκοντα του ως δασοπροστάτης. Στελεχώνει πυροσβεστικό όχημα Δήμου, Συλλόγου ή ομάδας Π.Π και με εντολές από το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενεργεί όπου υπάρχει δασική πυρκαγιά. H εκπαίδευση του είναι δύσκολη και απαιτεί μεγάλη πειθαρχία.
  Ο εξοπλισμός των Δασοπυροσβεστών είναι πολύ σημαντικός καθώς έρχονται αντμέτωποι με το μέτωπο της φωτιάς και πρέπει να έχουν όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας καθώς και ειδικό εξοπλισμό.
  Συνεργάζονται με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τους Δήμους, την Νομαρχία και με άλλες εθελοντικές ομάδες που έρχονται να βοηθήσουν.

 • epomea3Εθελοντής Διασώστης
  Νοείται ο/η πολίτης που εμπλέκεται σε θαλάσσια, ορεινή, και κάθε είδους διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύουν άμεσα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει Φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, και άλλα πολλά. Συνεργάζεται άμεσα με το Πυροσβεστικό Σώμα, το ΕΚΑΒ και την Ελληνική Αστυνομία καθώς και με όλους τους αρμόδιους φορείς (Στρατό, Πολεμική Αεροπορία, Λιμενικό κλπ)
  Η εκπαίδευση του Διασώστη είναι επίσης επίπονη και απαιτεί κατανόηση της ανθρώπινης ανατομίας, των πρώτων βοηθείων και μεγάλη ψυχραιμία καθώς το κύριο αντικείμενο τους είναι ο άνθρωπος και οι κίνδυνοι που μπορεί να απειλήσουν την σωματική του ακεραιότητα. Ο εξοπλισμός τους είναι πολύ μεγάλος και χρειαζεται τεχνική κατάρτιση και υπομονή στην εκπαίδευση για να τα φέρουν εις πέρας.

 • epomea4Εθελοντής Πυροσβέστης
 • Νοείται ο/η πολίτης που αποστολή του είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής των πολιτών και της περιουσίας αυτών και του κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών, των πλημμύρων, των σεισμών και των λοιπών θεομηνιών και ατυχημάτων. Ο όρος «Εθελοντής Πυροσβέστης» προσδιορίζεται στις διατάξεις του Ν.1951/1991 και οριοθετείται στο πλαίσιο της τιμητικής και άμισθης προσφοράς των πολιτών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο επιχείρησης του Πυροσβεστικού Σώματος.

 • Οι Εθελοντές Πυροσβέστες εχουν λάβει ειδική εκπαίδευση από τους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, συμμετέχουν σε ασκήσεις προετοιμασίας και ετοιμότητας που διοργανώνει το Πυροσβεστικό Σώμα και είναι υποχρεωτικά κάτοχοι Ειδικής Υπηρεσιακής Ταυτότητας που χορηγείται μόνο από το Πυροσβεστικό Σώμα, στο οποίο τηρείται ειδικό μητρώο εθελοντών πυροσβεστών.
 • Συμμετέχουν μέσα από τις υπηρεσίες που ορίζονται, στον Πυροσβεστικό Σταθμό η στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία όπου υπηρετούν, σε όλα τα συμβάντα, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, μαζί με τους επαγγελματίες Πυροσβέστες, σε αστικές και δασικές πυρκαγιές, σε διασώσεις, τροχαία, πλημμύρες, σεισμούς και γενικά στην αποστολή και το έργο του Π.Σ.
 • Αποτελούν τμήμα της οργανικής – μάχιμης δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος και αποδεικνύουν αθόρυβα και καθημερινά με το έργο τους, τον σκοπό της αποστολής τους σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.
 • Φέρουν την ίδια στολή μαχίμου υπηρεσίας με το μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με σχετικά Π.Δ. και αποφάσεις Αρχηγείου Π.Σ. και διακρίνονται από το ειδικό σήμα ιδιότητας «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ» που φέρουν στην στολή τους, το οποίο καθορίστηκε με σχετικό Π.Δ. (Κανονισμός Στολών Π.Σ.) και φέρεται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς.
 • Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ιδρύονται ύστερα από αίτησή των Ο.Τ.Α προς το Αρχηγείο Π.Σ. και με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. η Υπουργού (ανάλογα με την κατηγορία της υπηρεσίας) που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στελεχώνονται από Εθελοντές Πυροσβέστες και υπάγονται επιχειρησιακά και διοικητικά αποκλειστικά στο Πυροσβεστικό Σώμα καθως και λειτουργικά στον οικείο Δήμο και προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη περιοχή τους υπηρεσίες έκτακτων αναγκών και άμεσης βοήθειας 24ωρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

 

 

 

 

Πηγή : www.fire.gr

Αφήστε μια απάντηση