Τμήματα Εκπαιδεύσης στην ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος

Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά τμήματα που προσφέρονται
Δασοπυρόσβεση & Πυρασφάλεια Εθ. Δρυμών

Δασοπυρόσβεση & Πυρασφάλεια Εθ. Δρυμών

Ένα από τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, είναι οι δασικές πυρκαγιές. Διακρίνεται ως η φυσική καταστροφή, με αρνητική επίδραση στο ανθρωπογενές περιβάλλον και στην κοινωνία, προκαλώντας απώλεια περισσότερων, ανθρώπινων ζωών, αλλά και στα φυσικά οικοσυστήματα.

Τα Πυρασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνονται για την εξέταση ή τη μείωση, στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, των πυρκαγιών και την αντιμετώπιση των κινδύνων από αυτές.

Ενδιαφέρεσε να γίνεις διασώστης? Πάτησε εδώ