Τμήματα Εκπαιδεύσης στην ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος

Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά τμήματα που προσφέρονται
Τηλεπικοινωνίες και Ιντερνετ

Τηλεπικοινωνίες και Ιντερνετ

Eπικοινωνίες UHF, VHF, TETRA

Μέσω των συστημάτων αυτών εξασφαλίζεται η κατάλληλη πληροφόρηση και επικοινωνία, ώστε να υποστηρίζονται οι λειτουργίες της Διοίκησης, Συντονισμού, Ελέγχου και Επικοινωνιών κατά τις Επιχειρήσεις του Διασωστικού Σώματος και τη διαχείριση περιστατικών αρμοδιοτήτων του, σε Επιχειρησιακό και Τακτικό επίπεδο.

Τα Κινητά Επιχειρησιακά Κέντρα έχουν ως αποστολή την υποστήριξη του έργου κατά τη διάρκεια των Επιχειρήσεων ή τη διαχείριση - αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών ασφάλειας ή κρίσεων, σε τοποθεσίες και περιοχές της χώρας, όπου δεν είναι εφικτή η επικοινωνία ή δεν κρίνεται αποτελεσματική η άσκηση της διοίκησης από τα υφιστάμενα σταθερά Κέντρα Επιχειρήσεων, για την αποφόρτιση των Σταθερών Κέντρων λόγω μεγάλου χρόνου εργασίας ή σε περίπτωση που ένα υφιστάμενο σταθερό Κέντρο Επιχειρήσεων καταστεί ανενεργό.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Με την συνεχώς αυξανόμενη κάλυψη περιοχών, τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει μια βολική εναλλακτική λύση στις επικοινωνίες. Αν πρέπει να μεταδοθούν πολλές πληροφορίες, που θα μπλόκαραν τον ασύρματο, τώρα μπορούμε να κάνουμε από το κινητό τηλέφωνο. Σε πολλές περιπτώσεις το προσωπικό καλεί απευθείας το κέντρο για ενημέρωση.

Ενδιαφέρεσε να γίνεις διασώστης? Πάτησε εδώ