Ευχαριστούμε την εταιρεία Aldigron για την στήριξή της

Ευχαριστούμε την εταιρεία Aldigron για την στήριξή της Ευχαριστούμε την εταιρεία Aldigron για την στήριξή της Ευχαριστούμε την εταιρεία Aldigron για την στήριξή της

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Aldigron, η οποία ασπάστηκε το έργο της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α., αναγνωρίζοντας τις δράσεις μας και την προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο. Με γνώμονα την ευαισθησία που τη διακατέχει σε θέματα της προστασίας του πολίτη στάθηκε αρωγός στο έργο μας.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://aldigron.gr/