Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία ΜΕΪΔΑΝΗΣ που είναι πάντα στο πλευρό μας σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία ΜΕΪΔΑΝΗΣ που είναι πάντα στο πλευρό μας σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία ΜΕΪΔΑΝΗΣ που είναι πάντα στο πλευρό μας σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία ΜΕΪΔΑΝΗΣ που είναι πάντα στο πλευρό μας σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία ΜΕΪΔΑΝΗΣ που είναι πάντα στο πλευρό μας σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει

Η εταιρεία Μεϊδάνης στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της να είναι αρωγός πρωτοβουλιών και δράσεων που κινούνται στη γραμμή της αλληλεγγύης και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, στηρίζει για άλλη μια φορά το έργο μας με την χορηγία δύο (2) Γωνιακών τροχών 850W Φ125mm  & ενός (1) Μπουλονόκλειδου Πεπιεσμένου Αέρα 1/2" - 6.3bar που θα συνδράμουν τα μέγιστα στις δράσεις της ομάδας. 

Για  εταιρεία Μεϊδάνης η εταιρική υπευθυνότητα δεν είναι απλώς μία υποχρέωση που υπαγορεύεται από εθνικά πρότυπα και διεθνείς κανονισμούς. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αποτελεί στρατηγική της  επιλογή με φιλοσοφία  να προσεγγίζει συστηματικά και να εφαρμόζει με υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Μεϊδάνης που είναι πάντα στο πλευρό μας σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει και ανταποκρίθηκε και πάλι στο κάλεσμά μας.

Ιστοσελίδα: https://www.meidanis.gr/