Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας συνεχίζει να επιχειρεί

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας συνεχίζει να επιχειρεί Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας συνεχίζει να επιχειρεί Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας συνεχίζει να επιχειρεί Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας συνεχίζει να επιχειρεί Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας συνεχίζει να επιχειρεί

Η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Λάρισας συνεχίζει τις αντλήσεις υδάτων σε πλημμυρισμένες οικίες στην πόλη της Λάρισας