Πυρασφάλεια από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λοκρών

Πυρασφάλεια από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λοκρών Πυρασφάλεια από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λοκρών Πυρασφάλεια από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λοκρών Πυρασφάλεια από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λοκρών Πυρασφάλεια από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λοκρών

Ή ΕΠΟΜΕΑ ΛΟΚΡΩΝ σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αταλάντης και την Π.Υ. πραγματοποίησε περίπολα στην ευρύτερη δασική περιοχή σε όλη την διάρκεια των ακραίων υψηλών θερμοκρασιών,συμβάλλοντας στην ασφάλεια και την προστασία της περιοχής.

Ή ΕΠΟΜΕΑ ΛΟΚΡΩΝ θα συνεχίσει σε όλα τα επίπεδα πάντα σε συνεργασία με τις αρχές τις δράσεις που αφορούν την προστασία της φύσης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών.