epomea.gr epomea.gr epomea.gr epomea.gr

Σωστός εθελοντής και χρήσιμος εθελοντής είναι ο
εκπαιδευμένος εθελοντής !!

Μέχρι σήμερα η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών
έχει συμμετάσχει, είτε προληπτικά, είτε καθοριστικά, σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, αλλά και σε κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές συγκεντρώσεις πληθυσμού, όπου κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή της.

Τελευταια Αρθρα